Dvořákova, příspěvková organizace

   Aktuality ze života školy

Školní rok 2017 - 2018


Přijímání žáků ke studiu v ZUŠ Nejdek pro šk. rok 2018/2019.Přijímací řízení do ZUŠ Nejdek bude probíhat v termínech:

Hudební obor 11.6. a 12.6.2018 od 15:00 do 17:00 hod.
Výtvarný obor 11.6.2018 od 16:00 hod. a 15.6.2018 od 17:00 hod.

případně lze po telefonické domluvě dohodnout jiný termín.

Přihlášku ke studiu je možno podat elektronicky (preferovaný způsob) vyplněním formuláře, dostupného po kliknutí na odkaz v levém menu dole, stáhnout zde nebo vyzvednout v budově ZUŠ. Přihlášky, podávané v papírové podobě, je nutno vyplněné a podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem doručit do ZUŠ Nejdek před termínem přijímacích zkoušek.

Zájemci o studium (od šesti let) se ve výše uvedených termínech dostaví do budovy ZUŠ Nejdek a přihlásí se u ředitele školy Miloše Baumgärtla, případně u některého z pedagogických pracovníků. Každý uchazeč o přijetí absolvuje jednoduché talentové zkoušky.

Požadavky u talentových zkoušek

Hudební obor:

 • Zazpívat jednoduchou písničku
 • Zopakovat (zazpívat) předehraný melodický motiv
 • Zopakovat tleskáním jednoduchý rytmický útvar

Výtvarný obor:

 • Namalovat obrázek dle zadaného tématu
 • Přinést vlastní výtvarnou práci

Předpoklady pro přijetí: talent, zájem o zvolený obor/předmět.

Bližší informace je možno získat na tel. čísle 353 925 125.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pozvánka na akce školy - ZUŠ Open 2018
15.05.2018

Učitelé a žáci ZUŠ Nejdek zvou srdečně obyvatele a návštěvníky města Nejdek na akce školy, konané v rámci II. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol České republiky ZUŠ OPEN.

O aktivitě ZUŠ Open:


V r. 2017 založila vynikající česká operní pěvkyně Magdalena Kožená Nadační fond na podporu základních uměleckých škol v České republice, který v rámci cílených aktivit napomáhá zviditelnění tohoto unikátního systému uměleckého vzdělávání, dalšímu růstu uměleckých talentů a podpoří ZUŠ v jejich nadstavbových aktivitách.


Pod názvem ZUŠ Open představí své programy ve čtvrtek 24. května 2018 v rámci jednoho společného dne základní umělecké školy napříč celou Českou republikou. Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců budou probíhat v malých i velkých městech. Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání poskytne prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.


Bližší informace na:

www.zusopen.cz/

https://www.facebook.com/zusopen/


Úspěch našich výtvarnic
09.01.2018

Před vánočními prázdninami proběhla soutěž s názvem „hrajeme si s odpady“. Pravidelně ji vyhlašuje Krajský úřad Karlovy Vary a společnost EKO-KOM.
Tentokrát bylo téma pro kategorii ZUŠ hodně obtížné. Úkolem bylo vytvořit z použitých materiálů chráněné rostliny. Sedm studentek naší školy, Tereza Šimonková, Simona Holíková, Lada Ilečková, Daniela Hykšová, Dominika Juhaszová, Aneta Janová a Tereza Schlosserová, vytvořilo soubor opravdu povedených botanických skvostů, zvonečník, klikvu, kosatec, kropenáč, rosnatku, lilie zlatohlavou a cibulkonosnou. Ve velké konkurenci zvítězila Dominika s květinou masožravou, Rosnatkou okrouhlolistou, na které si hověla pěkně vypasená moucha. Tereza Schlosserová získala 3. místo za Lilii cibulkonosnou velmi realisticky provedenou ze silonových punčoch a drátků.
Rostliny, které možná mnozí podle názvů neznají, budou vystavené v galerii Zelená sedma v Nejdku v jarních měsících.Koncert ZUŠ Nejdek v Johanngeorgenstadtu
04.12.2017

Již několik let spolupracuje naše základní umělecká škola s partnerskou hudební školou v Johanngeorgenstadtu formou vzájemné účasti žáků a učitelů na koncertech obou škol. V říjnu 2017 nám bylo ředitelkou hudební školy paní Rosemarie Hännig a starostou Johanngeorgenstadtu panem Holgerem Haseckem nabídnuto uspořádat v rámci partnerského programu EU mezi městy (Euroregion Egrensis) samostatný koncert žáků naší školy. Koncert se konal v úterý 28.11.2017 v krásném prostředí sálu Domu naděje (Haus der Hoffnung) za přítomnosti starosty Nejdku pana ing. Lubomíra Vítka a již zmíněného starosty Johanngeorgenstadtu pana Holgera Haschecka. V programu s téměř vánoční atmosférou (zaznělo i několik vánočních písní), trvajícím cca 1:20 hod. se představili sólisté, komorní soubory a pěvecký sbor ze ZUŠ Nejdek a také 3 žáci z partnerské školy.


Po stopách Zdeňka Buriana.
28.09.2017

Na začátku školního roku si ještě žáci výtvarného oboru udělali skoro prázdninový výlet.
Vydali se po stopách malíře Zdeňka Buriana do malebného městečka Štramberku, kde malíř prožil část svého dobrodružného života. Severomoravské město přímo vyzývá k průzkumu a objevům do dnes. Jsou zde staré vápencové lomy, ve kterých je možné najít pradávné zbytky korálového útesu v podobě lastur a rostlin lilijic. Stonky lilijic se vodorovně dělí na kousky, které mají tvar hvězdiček.
Je krásné držet v dlani hvězdičku starou 400 miliónů let. Je neobvyklé se vydat do jeskyně, kde možná žili naši prapředkové a kde se inspiroval pro své malby Zdeněk Burian. Vidět místa, která obléhali Tataři a ochutnat uši, pečivo, které se peče na počest jejich porážky je  také výzvou.
Nej pro nás Nejdecké byla návštěva Muzea Zdeňka Buriana. Nejen pro spousty kreseb a maleb a dokonce některé originály s poznámkami malíře, ale hlavně díky slovům pana Aleše Durčáka, průvodce, který poutavě vyprávěl a poodhalil Burianův svět a život.
Výletu přálo krásné počasí i dění ve městě. Konala se tu pouť s večerním světelným představením a jako bonus si děti prohlédly vápencové štoly, u kterých byly svědky výbuchů prachu uhlí, toneru, škrobu, hliníku a plynu metanu.
Výlet za poznáním byl motivací pro tvorbu v novém školním roce.

Jarmila Janků, učitelka VO
Důležité informace na úvod nového školního roku.


Rozvrhy kolektivní výuky hudebního oboru (PHV, hudební nauky, pěvecké sbory, taneční orchestr) platné pro tento školní rok najdete po otevření odkazu "Rozvrhy" v levém menu.

Domluva rozvrhů žáků hudebního oboru na nový školní rok:


Osobně v budově školy:
4.9.2017              09:00 - 16:00
5.9. - 8.9.2017    12:30 - 16:30 

Telefonicky na č. 353 925 125 nebo 724 264 450 (ředitel školy).

Výuka kolektivních předmětů v hudebním oboru začne po domluvě rozvrhu 2. týden šk. roku (hudební nauka, přípravná hudební výchova, pěvecké sbory, komorní soubory, kapela).

Předběžný rozpis žáků VO dle rozvrhu na šk. rok 2017/2018 ke stažení zde .


Hrazení úplaty za vzdělávání (dále jen příspěvku).

Hrazení příspěvku na šk. rok 2017/18 zůstává stejné jako v minulém školním roce, tzn., že se platí na celý školní rok (10 měsíců - preferovyný způsob) nebo na období půl roku (5 měsíců). Rodiče, kteří mají v naší škole více dětí, nebo jejich dítě/děti chodí na více oborů, případně ze sociálních důvodů si mohou písemně zažádat o placení měsíční, ale pouze za předpokladu, že si zřídí v bance trvalý příkaz, abychom měli jistotu, že platby přijdou každý měsíc do předepsaného termínu. Splatnost příspěvku je vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání stanovena na 15. den období, na které je příspěvek hrazen.  Pokud nebude mít žák uhrazen příspěvek do předepsaného termínu, obdrží zákonný zástupce upomínku. Pokud nebude nejpozději do týdne po obdržení upomínky příspěvek uhrazen, obdrží zákonný zástupce 2. upomínku a žákovi nebude nadále poskytována výuka až do uhrazení příspěvku. Pokud nebude uhrazen příspěvek ani do 1 měsíce po přerušení výuky, bude žák v souladu s vyhláškou o ZUV vyloučen ze studia. Jakékoliv problémy či výjimky v hrazení příspěvku je nutno řešit s ředitelem školy.

Postup pro hrazení příspěvku:

 1. Na začátku školního roku vyčkejte na obdržení podkladů k úhradě příspěvku - výši příspěvku, číslo účtu školy a variabilní symbol, pod kterým budete příspěvek platit (každoročně se mění - nepoužívat v.s. z minulého šk. roku!!!). Předpis příspěvku je stanoven na rok. Pokud budete platit pololetně, rozdělte částku na dvě stejné splátky, pokud měsíčně, bude částka rozdělena na 10 stejných splátek.
 2. S ohledem na elektronické zpracování úhrad je nutno platit za každého žáka a každý předmět zvlášť pod jeho přiděleným variabilním symbolem, jinak nebude platba rozeznána a správně přiřazena.
 3. Příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 15. dne období, na které je hrazen. Pokud do 10. dne neobdržíte potřebné údaje, nebo si nejste jisti výší příspěvku, kontaktujte, prosím, učitele Vašeho dítěte, případně ředitele školy.


Přístupový systém do budovy ZUŠ.

vstup do budovy ZUŠ Nejdek pro žáky školy je řešen přístupovým systémem, ovládaným čipy. Přístupový systém je kompatibilní s čipy, používanými žáky obou nejdeckých základních škol ve školních jídelnách. Po zaregistrování v systému ZUŠ budou mít žáci zajištěn vstup do budovy školy přiložením čipu ke čtečce čipů pod zvonkovým tablem. Žákům, navštěvujícím jiné než nejdecké školy bude čip zapůjčen oproti vratné záloze 60 Kč, která bude vrácena v případě ukončení studia na ZUŠ a vrácení čipu. Čipy je možno vyzvednout v ředitelně.

V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i majetku školy je nutno dodržovat tato pravidla:

 • Žáci vstupují do budovy ZUŠ s použitím čipů, zaregistrovaných v přístupovém systému ZUŠ. Čipy mohou být zaregistrovány pouze aktuálně docházejícím žákům ZUŠ.
 • Pokud žák zapomene čip, kontaktuje svého učitele, případně ředitele, pomocí zvonkového tabla a dveřního komunikátoru.
 • Doprovod žáka (rodiče, prarodiče, sourozenci) může vstupovat do budovy školy spolu s žákem.
 • Pokud přichází doprovod bez žáka, zazvoní na příslušného učitele, případně ředitele školy, ohlásí se jménem, sdělí důvod návštěvy a následně bude vpuštěn do budovy.
 • Žáci / doprovod žáků nesmí sami otevírat dveře návštěvníkům školy.
 • V případě, že se pokusí dospělá osoba projít spolu se žákem do budovy školy, oznámí to žák neprodleně učiteli nebo řediteli školy.
 • Žáci nesmí čip, sloužící ke vstupu do budovy ZUŠ, nikomu půjčit. V případě zapůjčení čipu zodpovídá žák za škody, způsobené zneužitím čipu.
 • Ztrátu čipu jsou žáci povinni okamžitě nahlásit řediteli školy nebo svému učiteli (osobně nebo telefonicky na č. 724264450).
 • Povolená doba přístupu do budovy školy pomocí čipu: v pracovní dny od 12:00 hod. do ukončení výuky (uzamčení školy).

Přístup do elektronických třídnic.

Software “Klasifikace” pro základní umělecké školy, který používáme jako školní matriku, umožňuje všem účastníkům vzdělávacího procesu (učitelům, žákům i rodičům) nahlížení do zápisů ve třídních knihách, kontrolu docházky dětí na výuku, sledování placení příspěvku, přehled akcí i komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Jediné, co je potřeba, abychom spolu mohli komunikovat těmito moderními prostředky je Vaše mailová adresa. Na jejím základě Vám vygenerujeme přístup do el. třídnic přes webový prohlížeč, kterým se do elektronických třídních knih dostanete. Do třídní knihy se přihlásíte z našich webových stránek www.zusnejdek.cz po kliknutí na odkaz v levém menu dole (Třídní knihy) a následném zadání Vaší mailové adresy a zaslaného hesla.
Z důvodu možnosti nahlížení do třídních knih rodiči přes internet byly zrušeny žákovské knížky a nadále jsou vydávány pouze na žádost rodičů, kteří z nějakého důvodu nemohou přístup přes internet do elektronických třídnic využívat.

Aktualizováno
23.05.2018
 

Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:   zusnejdek@volny.cz